سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
فرهنگی
درباره وبلاگ


پیوندها
لوگو

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 37
  • بازدید دیروز: 28
  • کل بازدیدها: 124415
پیشگوئیهاى امیرالمؤمنین در مورد احوال مردم در آخرالزمان

زنان آخرالزمان فتنه انگیزند


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یظهر فى آخرالزمان و اقتراب الساعة و هو شرّ الازمنة نسوة کاشفات عاریات متبرّجات خارجات من الدین ، داخلات فى الفتن ، مائلات الى الشهوات ، مسرعات الى اللذات ، مستحلات للمحرمات فى جهنم خالدات .

در آخرالزمان و نزدیک شدن زمان موعود (قیامت یا حضرت مهدى علیه السّلام ) که بدترین زمانهاست (چون جهان از ظلم و ستم پر شود) زنانى ظاهر مى شوند بى حجاب و عریان بیرون آمده خودنمائى مى کنند، از دین خارج مى شوند (به احکام دین توجهى ندارند) در فتنه ها (آشوبها یا محافل عیش و شهوت ) داخل مى شوند و شهوترانى روى مى آورند و به لذات جوئیها شتابانند، حرامهاى الهى را حلال مى کنند و در جهنم همیشه خواهند ماند.(392)


قرآن و اسلام در آخرالزمان


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد مساجد و مسلمانان آخرالزمان مى فرماید:
یاءتى على الناس زمان لا یبقى من القرآن الارسمه و من الاسلام الا اسمه ، مساجدهم یومئذ عامرة من البناء خالیة من الهدى .

زمانى بر مردم مى آید که از قرآن باقى نماند مگر خط و نشان آن (خوب مى نویسد و چاپ مى کنند اما از علم و عمل خبرى نیست ) و از اسلام نماند مگر اسمى (فقط نامشان مسلمان است وگرنه از نظر عقائد و اخلاق و اعمال بوئى از اسلام نبرده اند).
مسجدهاى آنها از نظر ساختمان آباد است (مساجد را مجلل و زیبا مى سازند) اما از هدایت (و بیان احکام دین ) تهى و) خراب است .
ساکنین و سازنده هاى آن بدترین اهل زمین هستند، آنها سرمنشاء فتنه و پناهگاه گناه هستند.
آنکه از فتنه کناره گیرى کند به فتنه برمى گردانند و هر که عقب افتاده به طرف آن مى کشانند، خداوند سبحان مى فرماید: به خودم سوگند که چنان فتنه اى بر آنها بفرستم که شخص بردبار در آن حیران ماند و قطعا انجام مى دهد. سپس فرمود: و ما از خداوند درخواست مى کنیم ما را از لغزش ‍ غفلت برهاند.(393)


قسمتى از اخبار حضرت راجع به احوالات مردم آخر زمان


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مابین سرزمینى به نام ذى قار (جایى است بین کوفه و واسط) این خطبه را ایراد نموده است :
پس از حمد و ثناى پروردگار و تمجید و ستایش بسیار از حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و علت ارسال آن حضرت مى فرماید: پس خداى عزوجل محمد صلى الله علیه و آله را بدین منظور برانگیخت . اما بدانید که بزودى پس از من زمانى بر شما بیاید که در آن زمان چیزى مخفى تر از حق و آشکارتر از باطل و زیادتر از دروغ بر خداى تعالى و رسول صلى الله علیه و آله نیست .
در نزد مردم آن زمان بى ارزشترین متاع کتاب خدا است اگر آنطور که باید و شاید خوانده شود (و به همانگونه که منظور خداست تفسیر گردد) و هیچ متاعى هم باز پر مشترى تر و گرانقیمت تر از همان کتاب خدا نیست در صورتى که آیاتش از جاهاى خود تحریف و تغییر یابد (خلاصه اگر صحیح تفسیر شود کم قیمت و اگر به نفع ظالمان باشد با قیمت خواهد شد) در میان بندگان و شهرها در آن زمان چیزى از کار خیر بیشتر مورد تنفر و انکار نیست ، و چیزى هم از منکر و کار زشت بیشتر مرغوب نیست ، در آن زمان هیچ کار هرزه اى برتر و هیچ کفرى جانفرساتر از راه یابى در وقت گمراهى نیست ، چون که خود قرآن دانان ، قرآن را پشت سر اندازند، و حافظانش آن را به دست فراموشى سپارند تا آنکه خواهشهاى نفسانى آنها را به دنبال خود کشاند، و این شیوه را (پشت در پشت ) از پدران خود به ارث برند و به دروغ و تکذیب دست به تحریف و تفسیر قرآن زنند (هر کس به عقل ناقص خود آن را تفسیر کند) و آن را به بهاى ناچیزى بفروشند و بدان بى رغبت باشند.


قرآن و اهل آن در آخر زمان


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در این زمان است که قرآن و اهل آن مطرود و رانده از اجتماع گردند (مردم به آنها توجه نکنند) و دو رفیقان یک راهند که کسى پناهشان ندهد (قرآن و عالمین عاملین آن در نظر مردم بى ارزشند) وه که چه دوستان وفادار و پسندیده اى هستند، و خوشا به حال آن دو آنچه با خاطرش کار مى کنند. در آن زمان قرآن و اهل آن (به ظاهر) در میان مردمند و (در باطن ) در آنان نیستند و با آنها هم (موافق ) نمى باشند و همراه آنان نیستند، این مردم (دنیا خواهان ) بر جدائى (از حق و حق پرستان ) گرد هم آیند و از جماعت (مسلمانان ) پراکنده گردند. سرپرستى کار این مردم و کار دینشان را، کسانى به دست گرفته اند که به نیرنگ و زشت کارى و رشوه و آدم کشى در میان آنها رفتار کنند، گویا خود را پیشوایان و راهنمایان قرآنى مى پندارند در صورتى که قرآن پیشوا و رهبر آنها نیست (بلکه هواى نفس و شیطان امام آنهاست ) از حق (و حقیقت ) در میان ایشان به جاى نماند (سخنگوها و نویسندگان بسیار اما عامل به آن کم است ) کسى است که آوازه حکمتهاى قرآن به گوشش خورده و به پیروى آن درآید ولى هنوز درست ننشسته که از دین بیرون رود و از دین و روش ‍ پادشاهى به آئین پادشاهى دیگر درآید (خلاصه دین او تابع آراء حکمرانان باشد) و از تحت سرپرستى پادشاهى به سرپرستى پادشاهى دیگر برآید، و از پیروى زمامدارى به پیروى زمامدار دیگرى درآید، و از تعهدات سلطانى به زیر بار تعهدات سلطان دیگرى برود، و به تدریج از آنجائى که خود خبر ندارند خداى تعالى آنان را بوسیله آرزو و امید به نابودى کشاند. براستى که دام خدا بسیار محکم و سخت است ، تا بدانجا که در گناه و نافرمانى زاد و ولد کنند و به جور و ستم دیندارى نمایند.


مسجدهاى آخر زمان و اهل آن


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در صورتى که قرآن کریم از جور و ستم به هیچ نحو نگذرد گمراهانى هستند سرگردان که به غیر دین خداى عزوجل دیندارى کنند، و براى غیر خدا سر تعظیم فرود آورند.
مساجد ایشان در آن زمان از گمراهى آباد و از هدایت ویران است (در آنها به جاى تعالیم عالیه قرآن به سخنان یهود و نصارى مى پردازند و مردم را مشتاق آنها مى کنند و یا آنکه جماعت ملعونه و مبغوضه صوفیه در آنجا ترویج مى کنند یا بدعت گذاران ).
قاریان قرآن و آباد کنندگان مساجد در آن زمان ناامیدترین خلق خدایند (نه دین دارند و نه دنیا زیرا امر آنان بر ریا است ) گمراهى از آنان سرچشمه مى گیرد و به آنها باز مى گردد (زیرا در تعالیم قرآن دست برده مردم را گمراه مى کنند و سازندگان مسجد نیز آن را براى بدعت گذاران آماده مى سازند) و از این رو حضور در مساجد ایشان و رفتن به سوى آنها کفر به خداى بزرگ است مگر آن کس که به مساجد آنها برود و گمراهى آنان را بداند (یقین کند که گمراه نمى شود و مى تواند دست عده اى را بگیرد و نجات دهد).
و در نتیجه کردارى که به آن روش دارند مساجد آنها از هدایت ویران و از گمراهى آباد است .
سنت خدا دگرگون شده و حدود مقرراتش مورد تجاوز قرار گرفته ، و به هدایت دعوت نکنند، و غنائم را به اهلش تقسیم نکنند و به عهد و پیمان وفادار نیستند.
کشته هاى خود را که به این طریق (ضلالت ) در جنگها کشته شوند (نابجا) شهید خوانند و با افترا و انکار به نزد خداوند روند (کافر هستند).
به وسیله جهل و نادانى از علم بى نیازى جویند، و اینها پیش از این مردان نیک و شایسته را به انواع شکنجه ها زجر دادند و سخن راست آنها را افتراء بر خدا نامیدند، و کار نیک آنها را به بدى پاداش دادند.
سپس حضرت پس از آنکه دوباره از حضرت رسول تمجید فرموده و درباره مرگ و توبه بیاناتى فرمود به اینجا رسید که فرمود: و بدانید که شما رشد (یعنى راه درست و حق ) را نمى شناسید مگر پس از آنکه تارک و رها کننده آن را بشناسید (چنانچه در مثل است که گویند ادب را از بى ادبان آموختم یا تعرف الاشیاء با ضدادها) و نتوانید به عهد و پیمان کتاب چنگ زنید جز آنکه پیمان شکن قرآن را بشناسید، و نتوانید به آن تمسک جوئید مگر آنکه پشت کننده به قرآن را بشناسید، و نتوانید قرآن را آن طور که باید بخوانید مگر آنکه تحریف کننده آن را بشناسید و گمراهى را نشناسید تا وقتى که هدایت را بشناسید، و تقوى و پرهیزکارى را نشناسید تا وقتى که متجاوز را بشناسید.ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :

       نظر
یکشنبه 91 مهر 23 :: 10:18 صبح
مهسا

خبرهاى غیبى حضرت امیر علیه السّلام در مورد حضرت مهدى علیه السّلام

یا امیرالمؤمنین چرا شما را متفکر مى بینم ؟


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
اصبغ بن نباته گوید: خدمت امیرالمؤمنین علیه السّلام آمدم دیدم آن حضرت متفکر است و زمین را خط مى کشد، عرض کردم :اى امیر مؤمنان چرا شما را متفکر مى بینم و بر زمین خط مى کشى ؟ مگر به آن (خلافت در روى زمین تمایل دارى ؟ حضرت فرمود: نه به خدا قسم تا به حال یک روز هم در زمین و دنیا رغبت نکرده ام ولکن فکر مى کردم درباره مولودى که فرزند یازدهم نسل من است ، او همان مهدى است که زمین را از عدل و داد پر مى کند همانگونه که از جور و ستم پر شده باشد.
براى او حیرتى و غیبتى است که گروهى از آن گمراه و گروهى دیگر هدایت مى یابند...
عرض کردم : یا امیرالمؤمنین این خبر واقع مى شود؟ فرمود: آرى همانگونه که خلقت او یقینى است .اى اصبغ تو کجا و این امر؟ ایشانند نیکان امت با نیکان این عترت ، عرض کردم : بعد از آن چه مى شود؟ حضرت فرمود: سپس خداوند آنچه خواهد انجام دهد، همانا براى اوست بداها (تغییرات ) و تصمیمها و اهداف و نتایجى .(380)


نهمین از فرزندان تو یا حسین همان قائم بالحق است


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حضرت رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین علیه السّلام روایت کند که فرمود: نهمین از فرزندان تو یا حسین همان قائم بالحق است ، همان ظاهر کننده دین ، و منتشر کننده عدل .
امام حسین علیه السّلام عرض کرد: یا امیرالمؤمنین این خبر واقع خواهد شد؟ حضرت فرمود: آرى قسم به آنکه محمد صلى الله علیه و آله را به پیامبرى برگزید و او را از جمیع مخلوقات انتخاب کرد، این خبر واقع خواهد شد، لیکن بعد از غیبت و حیرتى که در آن ثابت قدم نمى مانند مگر اشخاص با اخلاص که با روح الیقین مباشرت کرده اند.
آنها که خدا از آنها پیمان ولایت ما را گرفته است و در دلهایشان نوشته و آنها را به واسطه روح خود تاءیید نموده است . (381)
مؤ لف گوید: انبوه روایات اهل البیت علیه السّلام نشان دهنده این نکته است که در آخر الزمان هنگام ابتلا و سختى و امتحان مردم است و گروه بیشمارى از مردم در اثر سستى ایمان و شدت بلا و مشکلات از این امتحان ناکام خواهند شد، پس باید بکوشیم تا با تمسک به اهل بیت علیه السّلام و صبر و استقامت ، دین خود را از خطرات مصون بداریم .


او ناپیدائى است رانده شده


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
عده اى از صحابه امیرالمؤمنین علیه السّلام گویند: امیرالمؤمنین هرگاه پسرش حسن علیه السّلام وارد مى شد مى فرمود: مرحبا به فرزند رسول خدا صلى الله علیه و آله و هرگاه حسین علیه السّلام مى آمد مى فرمود: پدرم فداى تو باد اى پدر فرزند بهترین کنیزان .
عرض کردند یا امیرالمؤمنین چرا به حسن اینگونه و به حسین آنگونه مى فرمائى ؟ پسر بهترین کنیزان چیست ؟ (که امام حسین پدر اوست ) حضرت فرمود: او ناپیدائى است رانده شده (نامش ) م ح م د پسر حسن پسر على پسر محمد پسر على پسر موسى پسر جعفر پسر محمد پسر على پسر حسین همین شخص و دست مبارک را بر سر امام حسین علیه السّلام نهاد.(382)


غیبت حضرت مهدى طولانى خواهد بود


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
اصبغ بن نباته گوید: امیرالمؤمنین علیه السّلام از حضرت مهدى یاد نموده فرمود:
آگاه باش که (او) غیبتى خواهد داشت (طولانى ) به گونه اى که نادانان گویند:
خداوند را در آل محمد صلى الله علیه و آله برنامه اى نیست !(383) یعنى آنقدر غیبت حضرت طولانى مى شود که عده اى از معتقدین حضرت ماءیوس شده و ظهور حضرت را منکر مى شوند زیرا مى بینند ظلم و ستم و کفر و نفاق عمومى شده و هر چه انتظار مى کشند حضرت ظهور نمى کند.


این پسرم سید و آقاست


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام نگاهى به فرزندش حسین علیه السّلام نموده فرموده : همانا این پسرم سید و آقاست همچنانکه پیامبر خدا صلى الله علیه و آله او را سید و آقا نامیده است (گویا اشاره است به حدیث معروف : ((الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة ؛ یعنى : حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتند.))
خداوند از صلب او مردى را به دنیا آورد همنام پیامبر شما در سیرت و صورت . (در برخى روایات آمده است : در صورت مثل او اما در سیرت مثل او نیست ، یعنى گرچه احکام خدا را اجرا مى کند اما در اجراى آن روشهاى جدیدى نیز دارد و چه بسا به دشمنان آنگونه که مهلت داده مى شد مهلت ندهد. زیرا پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله همین که کسى شهادتین مى گفت و اظهار اسلام مى کرد مى پذیرفت و ماءمور به باطن افراد نبود به همین جهت منافقین نیز در زمان حضرت زیاد بودند و حضرت با آنها کارى نداشت ، اما حضرت مهدى (عج ) منافق را نیز مهلت نمى دهد).
ادامه حدیث : هنگام غفلت مردم و مردن حق و غلبه ستم خروج مى کند... از خروج او اهل آسمان و ساکنین آن خوشحال مى شوند، زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد همچنانکه از ظلم و ستم پوشیده باشد.(384)


خوشا به حال استقامت کنندگان در آخر الزمان


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
امیرالمؤمنین علیه السّلام در مورد سختیهاى دوران غیبت و فضیلت استقامت در دین در آن زمان فرمود:
براى قائم ما غیبتى است طولانى ، گویا شیعیان را مى بینم که در آن دوران چون چهارپایان به دنبال چراگاه مى روند اما نمى یابند (به دنبال پناهگاهى هستند اما پیدا نمى کنند) آگاه باشید هر که از شیعیان که بر دین خود ثابت قدم باشد و طولانى شدن زمان غیبت ، دل او را سخت نکند، او روز قیامت با من است در درجه من سپس فرمود: همانا قائم ما چون قیام کند درگردن او براى هیچکس بیعتى نیست به همین جهت تولدش مخفى و خودش پنهان مى گردد.(385)


صاحب این امر از فرزندان من است


بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حضرت على علیه السّلام فرمود: صاحب این امر (یعنى حضرت مهدى علیه السّلام ) از فرزندان من است ، اوست آنکه درباره او (بخاطر طولانى شدن زمان غیبت حضرت ، تردید کنند و) بگویند یا مرده یا کشته شده ؟ نه در کدام مکان است ؟ (386)ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :

         نظر بدهید
یکشنبه 91 مهر 23 :: 10:13 صبح
مهسا